Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                       Αλεξανδρούπολη 01 – 07 – 2019
Ταχ. Δ/νση : Διον. Σολωμού 24                                                    Αριθ. Πρωτ.: 3052
Ταχ. Κωδ. : 681 32, Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες : Ευαγγελία Σουλακάκη
Τηλέφωνο : 25510 29823
Fax : 25510 31398
e-mail : infoty @ deyaalex .gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ.