Εκτύπωση

Το πιθανότερο είναι να αλλάχθηκε από το συνεργείο βλαβών της ΔΕΥΑΑ.

Οι Σημειωτές εκτός από την λήψη των ενδείξεων σημειώνουν και πιθανές βλάβες όπως σταματημένη ένδειξη, υπερκατανάλωση, διαρροή πριν ή μετά το υδρόμετρο κτλ. Η ΔΕΥΑΑ αυτεπάγγελτα στέλνει το συνεργείο βλαβών και ελέγχων για να ελέγξουν και να επισκευάσουν την βλάβη. Σε περίπτωση που το υδρόμετρό σας παρουσιάζει βλάβη γίνεται άμεση αντικατάσταση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών ή στο τηλέφωνο 2551024018.