Εκτύπωση

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έρθει από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Ισόγειο στη θυρίδα Ύδρευσης και αφού υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθεί αυτοψία από το συνεργείο ύδρευσης. Αφού γίνει ο προϋπολογισμός, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος για να πληρώσει και να υπογράψει τα συμβόλαια ύδρευσης. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα πηγαίνει το συνεργείο και εκτελεί το έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ:

Αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή νερού:

Αν πρόκειται για ολοκληρωμένη οικοδομή και θέλει να πάρει όλα τα υδρόμετρα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ:

Αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή νερού:

Αν πρόκειται για ολοκληρωμένη οικοδομή και θέλει να πάρει όλα τα υδρόμετρα: