Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης»

 

     Με την ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102/15-05-2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης» έως την Παρασκευή 02-06-2023 και ώρα 13:00 σε συμφωνία το άρθρο 2.3  της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 2108/07-04-2023.

 

 

Για να κατεβάσετε την απόφαση 102/15-05-2023 πατήστε εδώ.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της διακήρυξης του έργου πατήστε εδώ.