Με την ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, αρχίζει η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

Η κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων με την παράλληλη αντικατάσταση των παλαιών δικτύων και τον διαχωρισμό τους, (το σύστημα αποχέτευσης είναι χωριστικό) βοήθησε ώστε η θαλάσσια περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης να αποκτήσει την απαιτούμενη καθαρότητα.

Από το 1982 έως σήμερα κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη μας αγωγοί ακαθάρτων μήκους 195.000 μέτρων που εξυπηρετούν το 98% του  πληθυσμού του Δήμου μαζί με τους  οικισμούς  (Ν.Χηλής , Μαϊστρου, Απαλού και  Παλαγίας).

Το συνολικό κατασκευασμένο μήκος των νέων αγωγών των ομβρίων υδάτων είναι 87.000 μέτρα τα οποία συμπληρώνουν τα 2500 μέτρα παλιού δικτυού, και τα δυο μαζί με τις 6000 υδροσυλλογές θωρακίζουν τον Δήμο από πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα δύο δίκτυα λειτουργούν ανεξάρτητα και έχουν διαφορετικούς αποδέκτες, τα μεν λύματα οδηγούνται για επεξεργασία μέσω κεντρικού αγωγού στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της πόλης μας , τα δε όμβρια με αγωγούς στην θάλασσα.

Επιπλέον, το δίκτυο αποχέτευσης   ενισχύεται όπου είναι απαραίτητο  με επτά (7)  αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Στον τομέα της αποχέτευσης συντελέστηκε ένα τεράστιο έργο υποδομής. Από το 1982 μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί χιλιάδες μέτρα αγωγών για τα ακάθαρτα και όμβρια νερά, που διακλαδώνονται κάτω από την επιφάνεια της πόλης και καλύπτουν  ολόκληρη την πόλη και τους οικισμούς (Ν.Χηλής, Μαΐστρου, Απάλου, Παλαγίας) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες έχει κατασκευασθεί ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α) ο οποίος συγκεντρώνει τα λύματα όλων των περιοχών .

Ο Κ.Α.Α. ξεκινά από την οδό Κατακουζηνού διασχίζει τις οδούς Δήμητρας, Κίρκης, Παπαναστασίου, Κοραή, Λεωφ. Δημοκρατίας, Ρήγα Φεραίου, συνεχίζει στην παραλιακή ζώνη της πόλης (Μ. Αλεξάνδρου, Καραολή Δημητρίου) και ακολουθώντας την πορεία ανάντη της σιδηροδρομικής γραμμής φτάνει στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η ΔΕΥΑΑ στα πλαίσια του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (ΕΣΠΑ) κατασκευάζει στο Δ.Δ Φερων αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων και Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων  τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της πόλης τον Φερών, επίσης στο ίδιο πρόγραμμα είναι ενταγμένο το αποχετευτικό δίκτυο και ο βιολογικός καθαρισμός του Δ.Δ. Μάκρης το οποίο είναι υπό-δημοπράτηση.

Στα πλαίσια των  υπό-ένταξη νέων έργων η ΔΕΥΑΑ έχει ολοκληρώσει την μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού του Δ.Δ. Τραϊανουπολης

Εκτός των συγχρηματοδοτούμενων έργων, η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης κατασκευάζει έργα από ιδίους πόρους (επεκτάσεις δικτύου, αντικαταστάσεις δικτύου).    

Το μεγάλο έργο της Αποχέτευσης, έχει συμβάλλει στο καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον του Δήμου  Αλεξανδρούπολης.

Συντήρηση Δικτύου

Η ΔΕΥΑΑ διαθέτει δύο αυτοκίνητα καθαρισμού υπονόμων, με τα οποία καθαρίζει συστηματικά όλο το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Οι εργασίες αυτές εξασφαλίζουν τη συντήρηση και την αύξηση του χρόνου ζωής του δικτύου.

Η ΔΕΥΑΑ για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης χρησιμοποιεί ειδική  κάμερα ενδοσκόπησης και ελέγχου των αγωγών με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Μ’ αυτόν τον τηλεοπτικόέλεγχο υψηλής τεχνολογίας, η ΔΕΥΑΑ επιτυγχάνει να παραλαμβάνειέργα χωρίς ατέλειες, τα δίκτυα να βρίσκονται σεσυνεχή έλεγχο και καλή κατάσταση, να αποτρέπονται οι τυχόν παράνομες συνδέσεις και να υπάρχουν σταθερά πληροφορίες για κάθε έργο και αγωγό.

   

Πως θα συνδεθείτε με το δίκτυο αποχέτευσης.

Α. Υποβάλλετε στο αρμόδιο γραφείο (εξυπηρέτηση πελατών, Δ. Σολωμού 24, ισόγειο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποίηση τετραγωνικών μέτρων ακινήτου (Απόδειξη ΔΕΗ ή Πίνακα αναλογιών ή Συμβόλαια ακινήτου)
  2. Λογαριασμό Ύδρευσης ή Συμβόλαια Ύδρευσης

Β. Ακολουθεί αυτοψία στην οικοδομή από αρμόδιο τεχνικό της ΔΕΥΑΑ

Γ. Ενημερώνεστε για το ύψος της δαπάνης και προσερχόμενοι στα γραφεία της επιχείρησης και υπογράφετε τα σχετικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε(ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΑ θα πρέπει:

  • Να έχετε ολοκληρώσει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων έως την ρυμοτομική γραμμή.
  • Να έχετε μεριμνήσει για τον τρόπο αποχέτευσης των βρόχινων νερών τα οποία δεν αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
  • Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι στους αγωγούς των ομβρίων απαγορεύεται να πετάμε οτιδήποτε επιβλαβές για το περιβάλλον (πετρελαιοειδή, χρώματα, λύματα κλπ)