Ζαμπούκης Ιωάννης                         Πρόεδρος (Δήμαρχος)

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος                  Αντί-Πρόεδρος

Μυτιληνός Ευάγγελος                      Μέλος

Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά      Μέλος

Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη      Μέλος

Αθανασιάδης Ανδρέας                      Μέλος (Εκπρόσωπος Περιβάλλοντος)

Κανδύλης Νικόλαος                          Μέλος (Δημότης)

Καβάζης Γεώργιος                            Μέλος (Δημότης)

Ξενουδάκης Γεώργιος                       Μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Ουζουνίδης Γεώργιος                       Μέλος

Κυριακίδης Πέτρος                           Μέλος