ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έρθει από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Ισόγειο στη θυρίδα Ύδρευσης και αφού υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθεί αυτοψία από το συνεργείο ύδρευσης. Αφού γίνει ο προϋπολογισμός, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος για να πληρώσει και να υπογράψει τα συμβόλαια ύδρευσης. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα πηγαίνει το συνεργείο και εκτελεί το έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ:

Αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή νερού:

 • Άδεια Οικοδομής για εργοταξιακή παροχή νερού.
 • Υπεύθυνη δήλωση από το Σωματείο Αδειούχων Θερμουδραυλικών Αλεξανδρούπολης

Αν πρόκειται για ολοκληρωμένη οικοδομή και θέλει να πάρει όλα τα υδρόμετρα:

 • Άδεια Οικοδομής που να φέρει την θεώρηση της Πολεοδομίας, ότι έχει τελειώσει η οικοδομή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση από το Σωματείο Αδειούχων Θερμοϋδραυλικών Αλεξανδρούπολης.
 • Πίνακας Αναλογιών.
 • Απόκομμα Λογαριασμού ΔΕΥΑΑ των παλιών υδρομέτρων, αν υπάρχουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ:

Αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή νερού:

 • Άδεια Οικοδομής για εργοταξιακή παροχή νερού.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα

Αν πρόκειται για ολοκληρωμένη οικοδομή και θέλει να πάρει όλα τα υδρόμετρα:

 • Άδεια Οικοδομής που να φέρει την θεώρηση της Πολεοδομίας, ότι έχει τελειώσει η οικοδομή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση από το Σωματείο Αδειούχων Θερμοϋδραυλικών Αλεξανδρούπολης.
 • Πίνακας Αναλογιών.
 • Απόκομμα Λογαριασμού ΔΕΥΑΑ των παλιών υδρομέτρων αν υπάρχουν.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα