Ο ιδιοκτήτης που ενοικιάζει το ακίνητό του θα πρέπει να ενημερώσει τον ενοικιαστή ότι πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στο ισόγειο) στην Εξυπηρέτηση Καταναλωτών, φέροντας μαζί του έναν προηγούμενο λογαριασμό η τον αριθμό υδρομέτρου του ακινήτου, την αστυνομική του ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ. για την αλλαγή των στοιχείων του χρήστη, καταβάλλοντας την αντίστοιχη εγγύηση.

  • Η εγγύηση θα επιστραφεί στον ενοικιαστή αφού εξοφλήσει τις οφειλές του και αφού γίνει εκκαθάριση της μέχρι εκείνης της στιγμής κατανάλωσής του.
  • Η αλλαγή στοιχείων του χρήστη είναι χρήσιμη στον ιδιοκτήτη για την διεκδίκηση, με νομικό τρόπο, των οφειλών του.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. έχει το δικαίωμα σφράγισης ή διακοπής της παροχής λόγω οφειλών, σε περίπτωση που ο ενοικιαστής έχει φύγει χωρίς την εξόφληση των οφειλών. Υπόλογος τότε είναι ο ιδιοκτήτης αφού είναι γενικώς υπόχρεος προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. “εις ολόκληρον”. Γι’ αυτό μην αμελείτε πριν φύγει ο ενοικιαστής να ελέγχετε για την εξόφληση των οφειλών του καθώς και σε κάθε περίπτωση ανεξόφλητης οφειλής μεγαλύτερης από την εγγύηση.