Επισκεφθείτε  την ενότητα στην ιστοσελίδα μας “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ”. Για ποιο ειδικά θέματα επικοινωνήστε με το Τμήμα Διυλιστηρίου στο Τηλέφωνο 2551025504.

Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορεί ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο, που δεν έχει άδεια ανέγερσης οικοδομής, να υδροδοτηθεί.

Όταν διαπιστώσετε ότι ένα φρεάτιο όμβριων είναι βουλωμένο ειδοποιήστε στο Τμήμα Αποχέτευσης στο τηλέφωνο 2551024177 ή στο τηλέφωνο 2551031398 ή συμπληρώστε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έρθει από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο 2ο όροφο Τμήμα Αποχέτευσης ή να τηλεφωνήσει στο 2551024177, για να μάθει αρχικά αν στην περιοχή του έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ή κι αν ακόμη χρειάζεται να γίνει κάποια επέκταση στο υπάρχον δίκτυο για την σύνδεση του ακινήτου του.

Όταν διαπιστώσετε διαρροή στο δρόμο πρέπει οπωσδήποτε και γρήγορα να ειδοποιήσετε στο Τμήμα Ύδρευσης στο τηλέφωνο 2551024177 ή στις Βλάβες στο τηλέφωνο 2551026046 ή να συμπληρώσετε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έρθει από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Ισόγειο στη θυρίδα Ύδρευσης και αφού υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθεί αυτοψία από το συνεργείο ύδρευσης. Αφού γίνει ο προϋπολογισμός, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος για να πληρώσει και να υπογράψει τα συμβόλαια ύδρευσης. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα πηγαίνει το συνεργείο και εκτελεί το έργο.

Αν έχετε ήδη τοποθετήσει στην παροχή σας ένα υδρόμετρο από το εμπόριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.,  θα πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο Ισόγειο για να δηλώσετε το νέο αριθμό του υδρομέτρου και να φέρετε μαζί σας το παλιό υδρόμετρο για να γίνει η εκκαθάριση της μέχρι τότε κατανάλωσης.

Οι περιπτώσεις που μπορεί να μην έχετε νερό είναι οι παρακάτω:

  • Διακοπή λόγω χρεών.
  • Διακοπή λόγω βλάβης.
  • Διακοπή λόγω έργων.

Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 2551024018 Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, 2551024177 Τμήμα Ύδρευσης, 2551026046 Βλάβες, για περισσότερες πληροφορίες.

Για να γίνει αλλαγή του ιδιοκτήτη της παροχής νερού πρέπει ο παλιός και ο νέος ιδιοκτήτης να έρθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στην εξυπηρέτηση Καταναλωτών στο Ισόγειο. Ο μεν παλιός ιδιοκτήτης να κάνει εκκαθάριση του λογαριασμού του και να του επιστραφεί η Εγγύηση που πλήρωσε, ο δε νέος ιδιοκτήτης να πληρώσει την νέα Εγγύηση για να γίνουν οι αλλαγές στο όνομά του προσκομίζοντας τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ.

Πρέπει να ειδοποιήσετε τις Βλάβες στο τηλέφωνο 2551026046 ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο τηλέφωνο 2551024018 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.