ΟΧΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Για κάθε παρέμβαση στο χώρο του υδρομέτρου πρέπει να ενημερώνετε την Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Σε περίπτωση που αντικαταστήσατε το υδρόμετρό  σας μ’ ένα του εμπορίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Α., θα πρέπει να το δηλώσετε προσκομίζοντας το παλιό υδρόμετρο και τον αριθμό του νέου υδρομέτρου.

Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών προσκομίζοντας το “Λογαριασμό”, την απόδειξη πληρωμής της “Εγγύησης” και την ένδειξη του υδρομέτρου σας για να γίνει η εκκαθάριση και να σας επιστραφεί το ποσό της εγγύησης. Μ’ αυτή σας τη διαδικασία ο επόμενος Λογαριασμός θα επανέλθει στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Το πιθανότερο είναι να αλλάχθηκε από το συνεργείο βλαβών της ΔΕΥΑΑ.

Οι Σημειωτές εκτός από την λήψη των ενδείξεων σημειώνουν και πιθανές βλάβες όπως σταματημένη ένδειξη, υπερκατανάλωση, διαρροή πριν ή μετά το υδρόμετρο κτλ. Η ΔΕΥΑΑ αυτεπάγγελτα στέλνει το συνεργείο βλαβών και ελέγχων για να ελέγξουν και να επισκευάσουν την βλάβη. Σε περίπτωση που το υδρόμετρό σας παρουσιάζει βλάβη γίνεται άμεση αντικατάσταση.

Πρέπει να προσέλθετε, μαζί με τον ενοικιαστή του ακινήτου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (Ισόγειο). προσκομίζοντας ένα Λογαριασμό ύδρευση ή τον αριθμό υδρομέτρου του ακινήτου. Ο ενοικιαστής του ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ. Επίσης ο ενοικιαστής του ακινήτου θα καταβάλει το ποσό της εγγύησης έναντι κατανάλωσης, (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΗ) έτσι ώστε στο λογαριασμό ύδρευσης να τυπώνεται και το ονοματεπώνυμο του ενοικιαστή.

Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής σας γράφει ασυνήθιστα πολλά κυβικά, προβείτε πρώτα σ’ έναν έλεγχο στις βρύσες, καζανάκι, θερμοσίφωνα, ηλιακό, μπόιλερ, πλυντήρια ρούχων και πιάτων κτλ. Αν διαπιστώσετε  διαρροή επισκευάστε  την αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να υποβάλλετε μια αίτηση ελέγχου (ειδικό έντυπο της ΔΕΥΑΑ) του υδρομέτρου πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΗ). Η ΔΕΥΑΑ θα στείλει το συνεργείο ελέγχου όπου θα κάνει έλεγχο στο υδρόμετρό σας καθώς και για τυχόν διαρροές. Σε περίπτωση βλάβης υδρομέτρου θα αντικατασταθεί άμεσα.

Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να υποβάλετε αίτηση αποσφράγισης της παροχής πληρώνοντας τα τέλη επανασύνδεσης (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΗ). Το συνεργείο θα αποσφραγίσει την παροχή σας και θα εκδίδεται ο λογαριασμός.

Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας αρκεί να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να καταθέσετε μια αίτηση αλλαγής στοιχείων. Η αλλαγή επωνυμίας γίνεται μόνο με την καταβολή της εγγύησης.

Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Θα πρέπει να φέρετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας έτσι ώστε να γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού σας  και να υποβάλετε αίτηση σφράγισης της παροχής πληρώνοντας τα τέλη διακοπής (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΗ). Το συνεργείο θα σφραγίσει την παροχή σας και από την στιγμή εκείνη θα σταματήσει να εκδίδεται ο λογαριασμός.

Ναι γίνετε. Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να καταθέσετε μια αίτηση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής του Λογαριασμού.

Πρέπει να απευθυνθείτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Αν το γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών διαπιστώσει ότι ο αυξημένος λογαριασμός δεν οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. πρόσθετες χρεώσεις, περιοδικότητα κατανάλωσης κ.τ.λ.) αλλά σε ξαφνική υπερκατανάλωση τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ελέγχου της παροχής σας πληρώνοντας τα τέλη ελέγχου (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΗ)).