Σε περίπτωση βλάβης κάποιου σημείου του δικτύου ύδρευσης παρακαλούμε επικοινώνησε με το τηλ: 2551026046. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον αριθμό αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε η με την πυροσβεστική υπηρεσία στο τηλ: 199 η την αστυνομία στο τηλ: 100 και θα ενημερωθούμε άμεσα για την αποκατάσταση της βλάβης.