ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ Χημικός Msc ΠΕ, Γενικός Διευθυντής
     
1.1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ., ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γραμματέας ΤΕ, Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΑΚΑΚΗ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γραμματέας ΔΕ, Προέδρου, Αντιπροέδρου & Γενικού Διευθυντή

 

(Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ Οικονομολόγος ΠΕ, Διευθυντής Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)  
2.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΙΣΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΣΑ  Διοικητικός ΠΕ, Προϊστάμενος Διοικητικού Τμήματος 
2.2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Διοκητικός Λογιστικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
2.2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ   Γραμματέας ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ Κλητήρας ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου 
2.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ Χειριστής Η/Υ Δ.Ε., Υπεύθυνος Γραφείου 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χειριστής Η/Υ Δ.Ε., Υπάλληλος Γραφείου 
 ΜΑΡΙΑ ΛΕΠΤΙΔΟΥ Χειριστής Η/Υ Δ.Ε. 
2.2.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΕΡΩΝ - -
2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ 

(ανάθεση καθηκόντων)       

Οικονομολόγος ΠΕ, Προϊσταμένος Οικονομικού Τμήματος
2.3.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ  

(ανάθεση καθηκόντων)  

Οικονομολόγος ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
2.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ Διοικητικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
2.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων) 

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΙΡΗ  Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων) 

Διοικητικός Λογιστής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου  
 2.3.4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΡΩΝ  - -
2.4 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΙΚΑ
Διοικητικός ΤΕ, Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών
2.4.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΙΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
2.4.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΩΝ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
   
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
   
   

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
2.4.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητικός - Λογιστής ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
2.4.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Υδραυλικός Τεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Υδραυλικός Τεχνίτης ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
 2.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΕΡΩΝ  -  -

   

(Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΕΡΑΣ
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Διευθυντής Τενχικής Υπηρεσίας
 3.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΑΚΑΚΗ  Διοικητικός ΔΕ, Γραμματέας Τεχνικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνος Γραφείου
 3.2 ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Γεωτεχνικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης
 3.2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΣΓΟΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ  Εργοδηγός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
3.2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (ΒΑΡΔΙΕΣ)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Λογιστής ΤΕ, Υπάλληλος Γραφείου

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑΔΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΟΠΟΥΛΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Σιδηρουργός ΔΕ
 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ
3.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ  Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑΔΑΣ  Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνίτης Σιδηρουργός ΔΕ
3.2.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑΔΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ
3.2.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Χειριστής χωματ. & ανυψ. Μηχανημάτων ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΡΤΑΣ Χειριστής χωματ. & ανυψ. Μηχανημάτων ΥΕ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χειριστής χωματ. & ανυψ. Μηχανημάτων ΔΕ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Οδηγός αυτοκινήτου ΔΕ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ Οδηγός αυτοκινήτου ΔΕ
3.2.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ Διοικητικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
3.2.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΕΡΩΝ - -
3.3 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Αποχέτευσης
3.3.1 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός - Χειριστής ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ  Εργοδηγός ΔΕ
ΚΑΡΕΝ ΚΙΛΙΝΓΚΑΡΙΔΗΣ Οδηγός ΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Οδηγός - Χειριστής ΔΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός ΔΕ
3.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Α.Α. - ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΡΔΙΕΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός - Χειριστής ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Οδηγός - Χειριστής ΔΕ

ΚΑΡΕΝ ΚΙΛΙΝΓΚΑΡΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός ΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ Οδηγός ΔΕ
3.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ Τεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Εργάτης ΥΕ
3.3.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ Εργοδηγός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
3.3.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
3.3.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΡΩΝ - -
3.4 ΤΜΗΜΑ Η/Μ. - Ε.Ε.Λ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
3.4.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ
3.4.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Βοηθός Μικροβιολόγου ΔΕ
3.4.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Εργοδηγός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης ΥΕ
3.4.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ Ε.Ε.Λ. (ΒΑΡΔΙΕΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ηλεκτρολόγος ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΥΖΑΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Βοηθός Μικροβιολόγου ΔΕ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Εργάτης ΥΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ Εργάτης ΔΕ
   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ
3.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΥΖΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ
3.4.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ  -  -
3.5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΔΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης
3.5.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων

Χημικός Μηχανικός ΠΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γεωτεχνικός ΠΕ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός ΠΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων

Ηλεκτρολόγος ΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ

ΣΓΟΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ
3.5.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΡΧΕΙΟ

ΑΔΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Υπεύθνος Γραφείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χειριστής Η/Υ ΔΕ

 

(Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ Χημικός Msc ΠΕ, Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος - Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - Ποιοτικού Ελέγχου
4.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - -
4.2 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ
Χημικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Περιβάλλοντος
4.2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
4.2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός Msc ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
4.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γεωλόγος ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ
4.3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ
Χημικός Μηχανικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Διυλιστηρίου
4.3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
4.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ
4.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
 4.3.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΒΑΡΔΙΕΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Ηλεκτρολόγος ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Βοηθός Μηχανοτεχνίτη ΥΕ
 
4.3.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός Μηχανικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου