ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Υδρευτικές ανάγκες

Οι υδρευτικές ανάγκες της πόλης της Αλεξ/πολης καλύπτονται από το νερό του υδρτοταμιευτήρα, όπως επίσης και των οικισμών: Αγνάντιας, Απαλού, Μαΐστρου, Ν. Χιλής.

Οι οικισμοί Παλαγίας, Αμφιτρίτης, καθώς και οι οικισμοί των πρώην κοινοτήτων καλύπτονται αποκλειστικά με υδρευτικές γεωτρήσεις.

Διαχείριση δικτύου νερού

Το ανάγλυφο της πόλης της Αλεξανδρούπολης αρχίζει από το υψόμετρο 0.00m, της θάλασσας έως το υψόμετρο 80m. Σύμφωνα με αυτό η πόλη χωρίζεται σε δύο υψομετρικές ζώνες, η πρώτη μέχρι το υψόμετρο 45m που λέγεται και χαμηλή ζώνη και η άλλη από υψόμετρο 45m και πάνω που χαρακτηρίζεται ως ψιλή ζώνη. Έτσι στις καταναλώσεις του νερού υπάρχει ομαλή και ελεγχόμενη κατανομή της πίεσης του δικτύου έχοντας την δεξαμενή σε υψόμετρο 91,00m.

Σε καθημερινή βάση το συνεργείο της ύδρευσης διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παρακολούθηση και την διαχείριση του νερού.

Οι έκτακτες και απρόβλεπτες διακοπές από (βλάβες, υπερκαταναλώσεις κ.λ.π.) αντιμετωπίζονται τις περισσότερες φορές με επιτυχία έτσι ώστε οι δύσκολες καταστάσεις να μην φθάνουν στον καταναλωτή.