Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών και να υποβάλετε αίτηση σφράγισης της παροχής πληρώνοντας τα τέλη διακοπής (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΗ). Το συνεργείο θα σφραγίσει την παροχή σας και από την στιγμή εκείνη θα σταματήσει να εκδίδεται ο λογαριασμός.

Σε περίπτωση που ο Λογαριασμός Ύδρευσης – Αποχέτευσης δεν πληρώθηκε μέχρι την ημερομηνία της λήξης του, πρέπει να πληρωθεί ΜΟΝΟ στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α. Διαφορετικά πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα (σφράγιση υδρομέτρου κ.τ.λ.).

Ναι, υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού των παλιών οφειλών σας. Θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη στο ισόγειο στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης ανήκουν στον κάθε Δήμο τοπικά. Έτσι δεν μπορείτε να πληρώσετε σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. όπως στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Με την υφιστάμενη κατάσταση μπορείτε να πληρώσετε μόνο στα Ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στα συμβεβλημένα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, στις Τράπεζες και μέσω INTERNET. (δείτε την ενότητα Πληρωμή Λογαριασμών)

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός Ύδρευσης – Αποχέτευσης δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον κανονισμό, να διακόψει την υπηρεσία παροχής νερού με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Οι λογαριασμοί Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ, μπορούν να εξοφληθούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω των Ταμείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28- Αλεξ/πολη)
  • Μέσω του Διαδικτύου (INTERNET) με χρήση Πιστωτικής Κάρτας στη διεύθυνση:  http://www.e-deyaalex.gr/
  • Μέσω των Καταστημάτων που είναι συμβεβλημένα με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.
  • Μέσω των Πρακτορείων που έχουν σύμβαση με τον ΣΕΠΠΠ
  • Μέσω Τραπεζών