Ναι γίνετε. Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να καταθέσετε μια αίτηση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής του Λογαριασμού.