Για να γίνει αλλαγή του ιδιοκτήτη της παροχής νερού πρέπει ο παλιός και ο νέος ιδιοκτήτης να έρθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στην εξυπηρέτηση Καταναλωτών στο Ισόγειο. Ο μεν παλιός ιδιοκτήτης να κάνει εκκαθάριση του λογαριασμού του και να του επιστραφεί η Εγγύηση που πλήρωσε, ο δε νέος ιδιοκτήτης να πληρώσει την νέα Εγγύηση για να γίνουν οι αλλαγές στο όνομά του προσκομίζοντας τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ.

 

Στην αγορά του ακινήτου πρέπει ο αγοραστής να φροντίζει, πριν την αγορά του ακινήτου, να εξοφληθούν οι τυχόν οφειλές ύδρευσης και αποχέτευσης από την πώληση του ακινήτου. Διαφορετικά θα επιβαρυνθεί ο ίδιος (ο αγοραστής) τις τυχόν οφειλές ύδρευσης – αποχέτευσης.