Επισκεφθείτε  την ενότητα στην ιστοσελίδα μας “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ”. Για ποιο ειδικά θέματα επικοινωνήστε με το Τμήμα Διυλιστηρίου στο Τηλέφωνο 2551025504.