Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ Ε Υ Α Α ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση του έργου με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα –– “WRESTLE“ », του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V A Greece Bulgaria 2014 2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας για την παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα

11:00 π.μ. μ., μέσω της πλατφόρμας zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84822515631

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Πρόσκληση εδώ

Πρόγραμμα εδώ