ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

«Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»

 

 

Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00 π.μ.

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

(14ης Μαΐου 63, Αλεξανδρούπολη)

 

 

Για το πρόγραμμα εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.