Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η ΔΕΥΑΑ επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – WRESTLE»

 

Inter GRE BUL

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – WRESTLE», το οποίο αποτελεί συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες από τους οποίους αποτελείται το εταιρικό σχήμα είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δήμος Ξάνθης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ), η ΜΚΟ «SWPIC» από το Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας και ο Δήμος Κρέσνα.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα - Βουλγαρία για τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το κοινό σύστημα θα διευκολύνει την προστασία της ποιότητας / ποσότητας των υδάτων και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση ως απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ και στις εθνικές νομοθετικές πράξεις.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν τη διατήρηση των υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας, τη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους των δικτύων πόσιμου νερού και άρδευσης, την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων και την αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Προκειμένου να ενημερώνεται το ευρύ κοινό και να διαδοθούν τα αποτελέσματα και οι δράσεις του έργου, έχουν αναπτυχθεί διαδικτυακά εργαλεία τα οποία αφορούν στον ιστότοπο αλλά και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/el/ αλλά και τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, Twitter και Instagram

https://www.facebook.com/wrestle.project/

https://twitter.com/WrestleProject

https://www.instagram.com/wrestle_project/

Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης στάσης απέναντι στους υδάτινους πόρους, το έργο προωθεί επίσης την «πράσινη συμπεριφορά» σε στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς της περιοχής μέσω μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία που στοχεύει στην καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς τόσο ως προς την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων όσο και για την πρόληψη της ρύπανσης και την υποβάθμιση της ποιότητας / ποσότητας απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε συγκεκριμένο κοινό-στόχο.

Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχουν σχεδιαστεί ηλεκτρονικά πανό τα οποία συμβάλλουν στη διάδοση του έργου, την επίτευξη του κύριου στόχου αλλά και τονίζουν τη σημασία του νερού. Τα πανό θα δημοσιευθούν σε τοπικές ιστοσελίδες από τον κάθε εταίρο. Επιπλέον δράσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει τις δύο χώρες.

Water is life

 

Save water save life

 

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών