Έναρξη πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης στα πλαίσια του έργου με τίτλο

«Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – WRESTLE»

 

     Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – WRESTLE», το οποίο αποτελεί συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας. .... για την συνέχεια πατήστε εδώ