Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έρθει από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο 2ο όροφο Τμήμα Αποχέτευσης ή να τηλεφωνήσει στο 2551024177, για να μάθει αρχικά αν στην περιοχή του έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ή κι αν ακόμη χρειάζεται να γίνει κάποια επέκταση στο υπάρχον δίκτυο για την σύνδεση του ακινήτου του.

 

Όταν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Ισόγειο στη θυρίδα Αποχέτευσης για να συνάψετε Σύμβαση με την επιχείρηση προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποίηση τετραγωνικών μέτρων ακινήτου (απόδειξη ΔΕΗ ή Πίνακας Αναλογιών ή συμβόλαιο ακινήτου.

Λογαριασμό Ύδρευσης ή Συμβόλαιο παροχής νερού.

Αφού τακτοποιηθούν τα οικονομικά με την επιχείρηση μένει το τεχνικό μέρος και το πώς θα γίνει η σύνδεση του ακινήτου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της επιχείρησης πρέπει να διαθέτετε τεχνίτη υδραυλικό από Σωματείο των Υδραυλικών και βέβαια να τον γνωστοποιήσετε στο Τμήμα Αποχέτευσης στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) 2ο όροφο. Το γραφείο θα σας δώσει την “Ειδοποίηση – Πρόσκληση Σύνδεσης” για να την χρησιμοποιήσετε μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του Αδειούχου Υδραυλικού, την κάτοψη της κατασκευής σύνδεσης, στην πολεοδομία για να πάρει την Βεβαίωση της έναρξης των εργασιών.

Μ’ αυτή τη βεβαίωση παίρνετε από τη ΔΕΥΑΑ το ειδικό τεμάχιο, κοινώς “σαμάρι”.

Τεχνικός υπάλληλος της ΔΕΥΑΑ θα κάνει αυτοψία (Τρίτη ή Πέμπτη από 08:00 – 13:00) όπου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΕΥΑΑ θα συντάξει την “Τεχνική Έκθεση”, προς εξασφάλιση της κατασκευής στον ιδιοκτήτη ο οποίος και θα παραλάβει την τελική “ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ” από το γραφείο Αποχέτευσης στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Ισόγειο.