ΟΧΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Για κάθε παρέμβαση στο χώρο του υδρομέτρου πρέπει να ενημερώνετε την Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Σε περίπτωση που αντικαταστήσατε το υδρόμετρό  σας μ’ ένα του εμπορίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Α., θα πρέπει να το δηλώσετε προσκομίζοντας το παλιό υδρόμετρο και τον αριθμό του νέου υδρομέτρου.