Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορεί ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο, που δεν έχει άδεια ανέγερσης οικοδομής, να υδροδοτηθεί.