Οι περιπτώσεις που μπορεί να μην έχετε νερό είναι οι παρακάτω:

  • Διακοπή λόγω χρεών.
  • Διακοπή λόγω βλάβης.
  • Διακοπή λόγω έργων.

Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 2551024018 Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, 2551024177 Τμήμα Ύδρευσης, 2551026046 Βλάβες, για περισσότερες πληροφορίες.